ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : 043-587378 อีเมล : info@nonsanga.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

เฟสบุ้คนายคมกริช พรวิเศษศิริกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า
095 - 6641945


นายวิมล แฮดเมย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า
099 - 7341140


นางสุวพีร์ อามาตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า
087 - 2192856


นายไสว วิถาทานัง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า
082 - 5375653


ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล สังวร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า
โทร 095 - 6532625


นางพรพิมล เศษแสนวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่านายภัทรพงศ์ สิมสี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรวมพร สิงห์พันธ์
ผู้อำนวยการกองคลังนายธงชัย สังฆวาที
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางกัลยารัตน์ เทียมตรี
ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนายสิทธิชัย ชนะศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/04/2564
วันนี้
136
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
3,297
เดือนที่แล้ว
1,562
ปีนี้
6,216
ปีที่แล้ว
12,904
ทั้งหมด
23,284
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
26/04/2564 136 267 3,297 1,562 6,216 12,904 23,284 34.239.173.144