ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : 043-587378 อีเมล : info@nonsanga.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

เฟสบุ้คลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง 241/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ไปปฏิบัติราชการประจำศูนย์พักคอย (Commuity Isolatonและ Home Isolation)19 ส.ค. 2564
2คำสั่ง 242/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายเรือน (อปพร.) ประจำศูนย์พักคอย (Commuity Isolatonและ Home Isolation)19 ส.ค. 2564
3คำสั่งศูนย์ อปพร.อบต.โนนสง่าที่ 3/2564 เรื่อง ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโควิด 19 (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า29 ก.ค. 2564
4 คำสั่ง อบต.โนนสง่าที่ 217/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโควิด 19 (Community Isolation) ของ อบต.โนนสง่า29 ก.ค. 2564
5ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยฉุกเฉิน (วาตภัย)2 มิ.ย. 2564
6ขอให้เผยความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254010 พ.ค. 2564
7คำสั่ง อบต.โนนสง่า 343/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน1 ธ.ค. 2563
8ประกาศ อบต.โนนสง่า เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน 1 ธ.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/04/2564
วันนี้
137
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
3,297
เดือนที่แล้ว
1,562
ปีนี้
6,216
ปีที่แล้ว
12,904
ทั้งหมด
23,284
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
26/04/2564 137 267 3,297 1,562 6,216 12,904 23,284 34.239.173.144