ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : 043-587378 อีเมล : info@nonsanga.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

เฟสบุ้คE-service


-:- แจ้งประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา  
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 
-:- ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) 
-:-  ขั้นตอน/หลักฐานการยื่นขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกร (โรคลัมปีสกิน) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า 
-:- แผนการดำเนินงานจัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-:- แผนการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า 
-:- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ 
-:- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต้องรู้ การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า 
กิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ 2565
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า ฉีดพ่นหมอกควันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน
กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านขนวน หมู่ที่ 6 และบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า มอบวอกเกอร์ 4 ขา(อุปกรณ์ช่วยเดิน)ให้กับผู้สูงอายุบ้านโนนทัน ม.4 จำนวน 2 ราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสง่าจัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจานจัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่าเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง 
-:- ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสำลี หลงสิม-บ้านนางคำพอง อินทร์เคนบ้านโนนทันหมู่ 4 
-:- ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายโคก จันทร์ลา-สวนนางสังวาล สอนสีดา หมู่ที่ 3 
-:- รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7 
-:- รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7 ลงแล้ว 
-:- รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการขยายคันคูคลองฝายหิน พร้อมทำผิวจราจรลูกรังพื้นทาง บ้านโนนทันหมู่.4 

-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2560 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดร้อยเอ็ดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/04/2564
วันนี้
137
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
3,297
เดือนที่แล้ว
1,562
ปีนี้
6,216
ปีที่แล้ว
12,904
ทั้งหมด
23,284
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
26/04/2564 137 267 3,297 1,562 6,216 12,904 23,284 34.239.173.144